Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ДО УТВЪРДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН И

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

учебна 2022-2023 година

 

Паралелка

Свободни места

Училищен план-прием

I А

няма свободни места

I Б

няма свободни места

II А

2 свободни места

II Б

3 свободни места

III A

няма свободни места

III Б

няма свободни места

IV A

1 свободни места

IV Б

няма свободни места

V A

4 свободни места

V Б

6 свободни места

VI A

1 свободно места

VI Б

няма свободни места

VII A

2 свободни места

VII Б

4 свободни места

Държавен план-прием, профил „Природни науки“

VIII A

няма свободни места

VIII Б

няма свободни места

IX

няма свободни места

X

7 свободни места

XI

5 свободни места

XII

9 свободни места

© 2023 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search