Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА ДО УТВЪРДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН И

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

учебна 2023-2024 година

Паралелка

Свободни места

Училищен план-прием

I А

няма свободни места

I Б

няма свободни места

II А

няма свободни места

II Б

няма свободни места

III A

1 свободно място

III Б

4 свободни места

IV A

няма свободни места

IV Б

няма свободни места

V A

5 свободни места

V Б

4 свободни места

VI A

3 свободно места

VI Б

8 свободни места

VII A

2 свободни места

VII Б

3 свободни места

Държавен план-прием, профил „Природни науки“

VIII A

няма свободни места

IX A

няма свободни места

IX Б

1 свободно място

X

няма свободни места

XI

8 свободни места

XII

5 свободни места

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search