Бланки и документи

Условия за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование за II срок на учебна 2023/2024 година.

Условия за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование за I срок на учебна 2023/2024 година.

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 15 учебни дни за учебната 2023/2024 година.

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search