Привет!

Уважаеми посетители на нашия сайт, тук ще намерите интересни презентации от нашите ученици.

Християнски празници и традиции

Как се справя България и обединена Европа с корона вируса - Презентацията е изработена от Елена Сестримска - ученичка от IX клас, с класен ръководител Черешка Неделина.

Как се справя България и обединена Европа с корона вируса - Презентацията е изработена от Мария Иванова - ученичка от IX клас, с класен ръководител Черешка Неделина.

Как се справя България и обединена Европа с корона вируса - Презентацията е изработена от Дара Копанова - ученичка от IX клас, с класен ръководител Черешка Неделина.

Великите българи - Презентацията е изработена от Илина Иванова - ученичка от V Б клас, с класен ръководител Ани Атанасова.

Великите българи - Презентацията е изработена от Кристиан Венелинов - ученик от V В клас, с класен ръководител Силвия Тонева.

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от ученици от III A и III Б клас, с класни ръководители Антоанета Василева и Цветана Трендафилова .

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от Илина Иванова от V Б клас, с класен ръководител Ани Атанасова.

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от Марио Кръстев от V А клас, с класен ръководител Регина Карталова.

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от Габриела Динева, ученичка от V Б клас, с класен ръководител Ани Атанасова.

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от Валентина Бояджийска, ученичка от V А клас, с класен ръководител Регина Карталова.

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от Кристиян Венелинов, ученик от V В клас, с класен ръководител Силвия Тонева.

24 май - Ден на славянската писменост и култура. Презентацията е изработена от Маргарита Танчева, ученичка от V В клас, с класен ръководител Силвия Тонева.

"Паметниците на Кирил и Методий по света и у нас". Презентацията е изработена от ученици в група за целодневна организация на учебния ден VI Б клас със старши учител Мария Пеева-Ракова.

Презентация на тема " че и ний сме дали нещо на светът...", изработена от ученици от X клас, с класен ръководител Бойка Стойнова.

18 май - Международен ден на музейте. Презентацията е създадена от Борислав Славейков, ученик от II A клас, с класен ръководител Юлия Сарафска.

18 май - Международен ден на музейте. Презентацията е създадена от ученици от VI A клас, с класен ръководител Aся Бакърджиева.

Културните забележителности в България. Презентацията е създадена от Дария Димитрова ученичка от II A клас, с класен ръководител Юлия Сарафска.

144 години от Априлското въстание. Презентацията е създадена от Елена Сестримска, Ива Кисибирова и Мария Иванова, ученици от IX клас с класен ръководител Черешка Неделина.

9 май - Денят на Европа. Презентацията е създадена от Николай Иванов, ученик от VII б клас с класен ръководител Надя Събева.

9 май - Денят на Европа. Презентацията е създадена от Момчил Гладичев, ученик от VII б клас с класен ръководител Надя Събева.

9 май - Денят на Европа. Презентацията е създадена от Кристиян Михайлов, ученик от VII а клас с класен ръководител Недялка Спасова.

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search