Прием на ученици

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2024/2025 година Ви уведомяваме, че подаването на документи за прием за първи клас започва от 22.04.2024 година. Графика на дейностите и сроковете са посочени в Заповед за прием за първи клас, учебна 2024-2025 година. Справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно, без да е необходимо да посещавате общинската администрация!
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search