Прием на ученици

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че подаването на документи за прием за първи клас започва от 26.04.2022 година. Графика на дейностите и сроковете са посочени в Заповед за прием за първи клас, учебна 2022-2023 година. Справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно, без да е необходимо да посещавате общинската администрация!
© 2023 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search