ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 100 - ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
НА СУ „ ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. СЕПТЕМВРИ „ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СТОЛЕТИЕ“
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search