Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Добра практика на тема ,,Литературата и математиката - ръка за ръка през Възраждането"

Днес в СУ "Христо Ботев " се проведе добра практика на тема ,,Литературата и математиката - ръка за ръка през Възраждането". С много знания, умения и креативност учениците от VII клас заедно със своите учители г-жа Грозденка Димитрова и г- жа Надя Събева показаха на присъстващите гости всеобхватността и красотатота на двата предмета. Да наблюдават урока дойдоха много учители по български език и литература и математика от обл. Пазарджик, както и г-жа Галина Цанева - старши експерт към РУО-Пазарджик.

 
Може да бъде изображение с 12 души, изправени хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито
 
 
 
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито
  
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито 
 
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито
 
  
Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора, балон и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 3 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
 
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен, балон и на закрито 
 
 
Може да бъде изображение с 17 души, изправени хора, седнали хора и на закрито
  
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора, седнали хора и на закрито
 
 
Може да бъде изображение с 8 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
 
 
 
Може да бъде изображение с 13 души, изправени хора и на закрито
 
 
 

Popular Tags

Latest News

Search

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search