СУ "Христо Ботев"

Средно училище „Христо Ботев” е най-голямото училище в община Септември.

Ползва се с безспорен авторитет и има водеща роля в общината, резултат от последователен и целенасочен труд на поколения учители и ученици.

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас.

Педагогическият персонал се състои от квалифицирани педагози, които постоянно усъвършенстват професионалните си умения. Те и днес съхраняват непреходните традиции в обучението и възпитанието, но същевременно прилагат и иновационни форми и методи на работа. Доказателство за това са спечелените проекти и отличия от учители и ученици на общинско, областно и национално ниво.

About us
About us

Учебна база

Училището разполага със съвременни кабинети по всички учебни предмети, оборудвани с интерактивни дъски, ресурсен кабинет за ученици със специални образователни потребности, физкултурен салон, библиотечен фонд, изцяло обновена база за спорт и отдих и ученически стол.

От учебната 2009/2010 година в училището се провежда профилирано обучение за учениците от гимназиален етап, профил „Природоматематически” с профилиращи предмети биология и здравно образование, математика и английски език.

Цялата дейност на училището е насочена към изграждане на граждани с висока култура, които познават и зачитат националните и общочовешки ценности.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

ПОЛУЧЕНИ
НАГРАДИ
0
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТИ
0
УЧЕБНИ
КАБИНЕТИ
0
НАШИТЕ
УЧЕНИЦИ
0
cta-logo

НАШИТЕ ОТГОВОРНИ УЧЕНИЦИ СА АВТОРИ В

НАШИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Какво представляват интерактивните дъски?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search