Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е сдружение с нестопанска цел. То осъществява обществено полезна дейност. Целите му са подпомгане на финансовата поддръжка,  обогатяване и разширяване на материлната база на училището чрез набиране на средства. Върховен орган на Училищното настоятелство е съвета на настоятелите.
Станимир Каравеликов
Председател
Регина Карталова
Член
Силвия Тонева
Член
Асен Байлов
Член
Александър Кехайов
Член
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search