Image

Канцелария

Маргарита Петкова-ЗАС, Касиер

Стефка Чавдарова-Служител "Човешки ресурси", Домакин

Работно време:

сутрин                                                    07:00-12:30ч.


почивка                                                  12:30-13:00ч.


седобяд                                                   13:00-16:30ч.
Image

Администратор, компютърни системи

Георги Георгиев

Работно време:

сутрин                                                          07:30-12:30ч.


почивка                                                        12:30-13:00ч.


следобяд                                                       13:00-16:30ч.

Забележка:

Административното обслужване на учители, ученици и външни лица: 08:00-12:30ч.
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search