Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Национално състезание по БДП, общински кръг

На 27.02.2023 г. в СУ „Христо Ботев“ се проведе общинския кръг на националното състезание по БДП. В него участваха отборите на СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, ПГТ, с. Виноградец и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ковачево. Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя и спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Учениците се състезаваха в две възрастови групи - V -VII клас и VIII - X клас като решаваха писмен и практически тест. Компетентно жури оценяваше техните знания и умения.
На първо място се класираха представителните отбори на СУ „Христо Ботев“, които ще участват в областния кръг на надпреварата.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Може да бъде изображение с 3 души, улица и път