Учители

Атанаска Босакова-Петрова

Специалности:
Начална педагогика

Цветана Трендафилова

Специалности:
Химия
Начална училищна педагогика

	Малина Тонева

Специалности:
Начална училищна педагогика с изобразително изкуство
Начална училищна педагогика с английски език

	Йорданка Атанасова

Специалности:
Български език
Английска филология

Антоанета Василева

Специалности:
Начална училищна педагогика
Физическо възпитание

Надя Събева

Специалности:
Математика

	Недялка Спасова

Специалности:
Педагогика на обучението по техника и технологии
Трудово обучение и изобразително изкуство
Информатика и информационни технологии

Христина Янкова

Специалности:
Математика
Информатика

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search