Учители

	Елка Каравеликова

Елка Каравеликова

Накратко

В колектива от 2008

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална училищна педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2008 г.

Безопасност на движението по пътищата - … 4б кл.
Български език и литература - ЗП 4б кл.
Български език и литература - ЗИП 4б кл.
Домашен бит и техника - ЗП 4б кл.
Изобразително изкуство - ЗП 4б кл.
Математика - ЗП 4б кл.
Математика - ЗИП 4б кл.
Физическо

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search