Информация за обучение

Тема: Преодоляване на професионалния стрес при осъществяване на функциите на педагогическите специалисти – споделяне на положителен опит.

Организационна форма на предлаганата квалификация

Дискусионен форум

 

 

Дата на провеждане

11.07.2022 г.

Място на провеждане

Хотел „Самоков“ - Боровец

Време на провеждане

Начален час: 9.30 часа

Краен час: 11.30 часа

Общо времетраене на формата:2 часа

 
Брой педагогически специалисти - 34     

Ръководител/ отговорник за провеждането на квалификационната форма

Регина Карталова – главен учител по физика и астрономия

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search