Image

Училищната библиотека разполага с 9985 книги в различни области на знанието:

 • Българска художествена литература
 • Западноевропейска художествена литература
 • Руска художествена литература
 • Детска художествена литература
 • Българско народно творчество
 • Научна литература
 • Учебна литература
 • Историческа литература
 • Педагогическа литература
 • Религия
 • Героичен летопис
 • Музика
 • Икономическа литература
 • Учебници
 • Речници
 • Енциклопедии
 • Методическа литература

Основната част от книгите са дарение от бившата ЖП библиотека.

Работно време:

сутрин                                                          08:00-13:00ч.


почивка                                                        13:00-14:00ч.


следобяд                                                       14:00-16:00ч.
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search