Галерия

Днес г-жа Ася Бакърджиева и учениците от Х клас представиха урок по химия и опазване на околната среда на тема „Киселини, основи и соли“. Те имаха възможността и удоволствието да работят и творят в напълно реновирания и обновен кабинет по природни науки. По време на урока учениците показаха знания, умения и компетентности за електролитна дисоциация на съединения във воден разтвор, демонстрираха опити с екзотични имена като „слонска паста“, „призрак“, „дим без огън“ и „змия“. Целта на урока и на приложените интерактивни методи на работа е да се създаде по-привлекателна среда за учене и повишаване на мотивацията на учениците за усвояване на нови знания чрез развиване на интелектуални и практически умения за провеждане на химически експеримент.
Специални гости на събитието бяха г-жа Весела Тодорова – старши експерт към РУО-Пазарджик и д-р Слава Цонева от катедра „Аналитична химия и компютърна химия“ към химически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Присъстваха още учители по химия от област Пазарджик и община Септември. На проведеното след урока методическо обсъждане беше дадена висока оценка на наблюдаваната урочна единица.
© 2023 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search