Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Покана за обществен съвет на 08.12.2022 година

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСЯКА ПАРАЛЕЛКА

НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД СЕПТЕМВРИ

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        Средно училище „Христо Ботев” Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Събранието ще се проведе на 08.12.2022 г. (четвъртък), от 17.30 часа, във физкултурния салон на училището при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на представители на родителите за членове на обществения съвет към Средно училище „Христо Ботев”.
  2. Избор на резервни членове на обществения съвет към Средно училище „Христо Ботев”.
  3. Избор на председател на обществения съвет към Средно училище „Христо Ботев”.
  4. Разни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Обществения съвет е орган,който се създава към всяко училище за:

  • подпомагане развитието на училището;
  • граждански контрол на управлението на училището.

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация за статута и правомощията на обществения съвет на интернет страницата на училището, от Галина Дишкова - директор на СУ "Христо Ботев" и Доротея Никова - педагогически съветник всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа.

Popular Tags

Latest News

Search

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search